Ympäristö ja kestävät arvot | Pelicans

Torstai 22.8. 18:00 VS.

Maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue ei ole jäänyt laakereilleen lepäämään – Pelicansin hiilijalanjälki päivittyi

Lahden Pelicansin kaudella 2017–18 alkanut projekti kohti hiilineutraalisuutta saavutti ensimmäisen ison etappinsa joulukuussa 2021, kun seuran edustusjoukkue julistettiin maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi jääkiekkojoukkueeksi. Ympäristöä kunnioittava työ ja ekologisen kestävyyden edistäminen ovat jatkuneet päijäthämäläisorganisaatiossa ainutlaatuisen saavutuksen jälkeenkin – ja vieläpä entistä aktiivisemmalla otteella.

Turkoosia tulevaisuutta ja Pelicansin hiilineutraaliutta ovat olleet tukemassa lukuisat yhteistyökumppanit.


Lahden Pelicansin Liiga-joukkueen hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin ensimmäisen kerran kaudelle 2017–18. Laskelmia päivitettiin niin sanotulle ”koronakaudelle” 2020–21, mutta tällöin esimerkiksi yleisön ja henkilökunnan liikkumistapojen muutoksia ei pystytty kunnolla selvittämään.

Nyt julkaistu tuorein laskelma on toteutettu kaudelta 2021–22. Joukkueen hiilijalanjälkeä on päivitetty kauttaaltaan, ja siinä on otettu entistä tarkemmin huomioon myös yleisön liikkumisesta sekä hallin kioskipalveluista aiheutuvat päästöt.

Samassa yhteydessä myös aiempien kausien laskelmia tarkennettiin jälkikäteen saatujen tietojen pohjalta (mm. vieraspelimatkojen hotelliyöpymiset ja karkealla tasolla myös jääkiekkovarusteiden valmistuksesta aiheutuneet päästöt).

Hiilijalanjäljen laskennan suorittivat LUT-yliopiston apulaisprofessori Ville Uusitalo sekä nuorempi tutkija Vilma Halonen.

Pelicansin Liiga-joukkueen kauden 2021–22 kokonaishiilijalanjälki oli noin 204 tCO2eq. Ilman yleisön liikkumista (69 tCO2eq) ja kioskipalveluita (40 tCO2eq) lukema oli noin 95 tCO2eq.

- Jos yleisön liikkumista ja uutena osaalueena laskettua kioskipalveluiden hiilijalanjälkeä ei oteta huomioon, Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki laski 37 prosenttia verrattuna kauteen 2017–2018 ja 17 prosenttia verrattuna kauteen 2020–2021, Uusitalo tiivistää.

Pelicansin kotiotteluiden kioskipalveluiden hiilijalanjälki koostui pääasiassa lihatuotteiden ja oluen valmistusprosesseista aiheutuneista päästöistä. Kioskipalveluiden hiilijalanjäljen laskennan suorittivat LUT-yliopiston kiertotalouden opiskelijat keväällä 2022.

Pelicans on kompensoi jäljelle jääneen hiilijalanjälkensä (204 tCO2eq) YK:n alaisen ja kansainvälisesti tunnustetun Gold Standardin sertifioimien projektien kautta.

- Yhä hallussamme pitämää titteliä (maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue) tärkeämpää on jatkaa ympäristöä kunnioittavaa, ekologisesti kestävää ja hiilijalanjälkeä pienentävää vastuullisuustyötä myös jatkossa, ja vieläpä entistä aktiivisemmalla otteella. Pelicans ei ole todellakaan sanonut viimeistä sanaansa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, kommentoi Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen.

Uusitalon ja Halosen koostaman raportin hiilijalanjäljen muutoksista, laskennan rajauksista, pääoletuksista ja päätuloksista löydät tämän sivun lopusta.


Pelicans on kompensoi jäljelle jääneen hiilijalanjälkensä YK:n alaisen ja kansainvälisesti tunnustetun Gold Standardin sertifioimien projektien kautta.


Kuten aiempien, myös tuoreimman laskennan tavoitteena oli laskea Pelicansin Liiga-joukkueen hiilijalanjälki yhden kokonaisen kiekkokauden ajalta perustuen ISO elinkaariarvioinnin standardeihin ja ”Greenhouse Gas Protocol” -ohjeisiin. Laskennan lähtökohdiksi valikoituivat samat rajaukset kuin Lotta Hepo-ojan vuonna 2018 SM-liigalle tekemässä tarkastelussa.

Organisaatioiden hiilijalanjälkeä laskettaessa päästöt jaetaan yleisesti kolmeen eri luokkaan: organisaation oman toiminnan suorat päästöt, käytetyn energian tuotannosta aiheutuneet päästöt ja epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat eri sidosryhmistä. Pelicansin Liiga-joukkueen osalta päästöt aiheutuvat käytännössä kahdesta viimeksi mainitusta.

- Omia suoria päästöjä toiminnasta ei juurikaan aiheudu. Tästä syystä ympäristömyönteinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut äärimmäisen tärkeää päästövähennysten saavuttamiseksi, Uusitalo kiteyttää.

Liiga-joukkueen hiilijalanjälkeä laskettaessa ei ole aina yksiselitteistä, mitkä toiminnot kuuluvat joukkueen hiilijalanjälkeen ja mitkä ovat organisaatiotason toimintoja.

Tuoreimmassa laskennassa keskityttiin erityisesti joukkueen vieraspelimatkoihin, pelaajien, valmentajien ja henkilökunnan työmatkaliikkumiseen, jäähallin energiankulutukseen ja jätteisiin, pelivarusteiden valmistukseen sekä yleisön liikkumiseen kotiottelupäivinä.

- Osa organisaatiotason toiminnoista, kuten juniorijoukkueiden ja lounasravintolan toiminta sekä fanituotteiden valmistus jäivät laskennan rajausten ulkopuolelle. Tulevaisuudessa myös näitä muita organisaatiotason toimintoja voidaan lisätä tarkasteluihin, Uusitalo sanoo.


Pekko Pelikaanin tähdittämän Pelicans-organisaation työntekijöiden liikkumisesta aiheutuneet päästöt ovat pienentyneet kulkutapamuutosten ja liikkumisvälineiden päästöintensiteetin pienenemisen vuoksi.


Kauden 2021–22 merkittävimmät päästövähenemät syntyivät muun muassa siitä, kun Pelicansin huolto sai vieraspelireissuille käyttöönsä uusiutuvia polttoaineita hyödyntävän ja entistä vähäpäästöisemmän pakettiauton.

Myös jäähalliin saapuvan yleisön sekä Pelicans-organisaation työntekijöiden liikkumisesta aiheutuneet päästöt pienenivät kulkutapamuutosten ja liikkumisvälineiden päästöintensiteetin pienenemisen vuoksi (autokannan uusiutuminen, sähkö- ja hybridiautot, uusiutuvien polttoaineiden ja sähkön hyödyntäminen joukkoliikenteessä).

- Ihmisten liikkumisvalintoihin vaikuttaminen on vaikeaa, mutta myös tällä osaalueella näyttää tapahtuneen positiivista kehitystä, toteaa Uusitalo.

Tuoreimmassa laskelmassa tehtiin lisäksi päivityksiä jäähallin jätemääriin, energiankulutukseen sekä energiantuotannon päästökertoimiin.

Vuoden 2022 alussa Isku Areenalla siirryttiin käyttämään hiilineutraalia kaukolämpöä ja samalla myös vanha propaanikäyttöinen jääkone korvattiin sähkökäyttöisellä.

Pelicans on lisäksi istuttanut useita kymmeniä puuntaimia hiilinieluiksi eri puolille Lahtea.


Pelicans haluaa olla myös jatkossa edelläkävijä niin Isku Areenan kotikaukalossa kuin sen ulkopuolella.


Hiilineutraaliuden tavoitteleminen on jatkuva prosessi, jota pystytään ohjaamaan, tarkentamaan ja tehostamaan tiedon lisääntyessä. Läpinäkyvä prosessista kertominen on erityisen tärkeää tiedon lisäämiseksi.

Oman esimerkkinsä kautta Pelicans pyrkii kannustamaan myös muita toimijoita mukaan ympäristön ja ilmaston hyväksi tehtäviin talkoisiin.

- Vastuullisuus on arvoista suurin kaikessa toiminnassamme. Oli kyse sitten ympäristöstä, sosiaalisista vaikutuksista tai hallinnosta. Erityisesti ympäristöasioissa olemme edelläkävijä ja haluamme olla sellainen myös tulevaisuudessa, sanoo Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen.


Muita toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Vaikka laskennassa tarkasteltiin vain rajattuja osa-alueita, on Pelicans pyrkinyt toimillaan pienentämään hiilijalanjälkeä kaikessa toiminnassaan ja suunnitelmia on tehty pitkälle tulevaisuuteen. Isossa kuvassa Pelicansin tavoitteena on jatkaa hiilineutraalisuusprosessia ja olla tulevaisuudessa hiilineutraali koko organisaation sekä kaiken toimintansa osalta. Alla esimerkkejä muista jo toteutetuista toimenpiteistä.

Pelicansin kotipyhätön Isku Areenan kaikki logomatot on uusittu yhteistyökumppani Lindströmin toimesta ja nyt areenasta löytyvät matot ovat 100% kierrätettyä kuitua, joka on valmistettu muovipulloista.

Isku Areenan aitioiden ja VIP-tilojen vessojen käsipaperipyyhkeet on korvattu ympäristöystävällisemmillä pyyherullilla ja sama tullaan toteuttamaan kaikissa Isku Areenan tiloissa.

Isku Areenan aitioissa ja VIP-tiloissa käytetään IRIS kierrätysmateriaalista valmistettuja lautasliinoja, jotka on tehty laadukkaasta REPREVE®-kuidusta, joka on puolestaan valmistettu muovipulloista.

VIP-tilojen pöytäliinat tulevat Lindströmiltä ja niiden ympäristöystävällisyys on hiottu huippuunsa pesuprosessia ja kuljetusjärjestelyitä myöten.

Pelicansin liigajoukkue ja toimistohenkilökunta on lopettanut kertakäyttömukien ja -kuppien käytön. Joukkueen jäsenillä on omat merkatut kestomuovimukit ja posliiniset kahvikupit, minkä myötä päivittäisen jätteen määrä on pudonnut merkittävästi.

Pelicansin ravintolatoiminnassa suositaan lähituottajia ja kotimaisia raaka-aineita.

Pelicansilla merkittävä viestinnällinen rooli

Merkittävin rooli lahtelaisseuralla on hiilineutraalisuustavoitteessaan ollut viestinnällinen. Pelicans oli vahvasti vaikuttamassa jo Lahden valintaan Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (2021), kun joukkueen pelaajat olivat edustamassa Lahtea Oslossa, missä kaikki hakijakaupungit olivat läsnä. Pelicans keräsi runsaasti kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä tammikuussa 2021, kun joukkue pelasi yhden kotiottelunsa erikoispaidoissa, joista jokainen oli uniikki ja nosti esille erilaisia ilmastotekoja.

Medianäkyvyys on ollut muutoinkin prosessin aikana valtavaa, sillä Pelicansin ilmastotyötä käsittelevät nettiartikkelit ovat tavoittaneet kansainvälisesti yli 200 miljoonaa ihmistä. Eurooppalaisia TV-tuotantoryhmiä on myös vieraillut Isku Areenalla ahkerasti. Medianäkyvyyttä on tullut kotimaan ja Euroopan suurimpien medioiden lisäksi Yhdysvalloissa sekä Aasiassa.

Pelicans on myös ahkerasti julkaissut muun muassa sosiaalisessa mediassa erilaisia sisältöjä liittyen ympäristöystävällisyyteen ja pyrkinyt esimerkillään kannustamaan muita.


Huomioita ja tulevia toimenpiteitä

Pelicans tulee jatkamaan työtään ilmaston hyväksi ja kannustaa esimerkillään myös muita urheilutoimijoita ilmastotyöhön.

​​​Lahden Pelicans tulee päivittämään hiilijalanjälkeään myös tulevaisuudessa. Seuraavassa laskennassa tullaan huomioimaan entistä usempia nyt rajauksen ulkopuolelle jätettyjä kokonaisuuksia, kuten ravintolatoimintaa ja fanituotemyyntiä.

Isku Areenan edustalle on suunniteltu sähköautojen latauspisteitä, joiden myötä myös sähköautokapasiteettia on helpompi kasvattaa. Ottelutapahtumissa latauspisteet ovat luonnollisesti myös katsojien käytössä.


9.1.2023
Ville Uusitalo
Vilma Halonen
LUT-yliopisto

LAHDEN PELICANSIN LIIGAJOUKKUEEN HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA JA SEN MUUTOKSET

Tässä tiivistetyssä raportissa on kuvattu Lahden Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjäljen laskennan rajaukset, pääoletukset ja päätulokset. Hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin ensimmäisen kerran liigakaudelle 2017–2018. Keskeiset muutokset hiilijalanjäljessä laskettiin kaudelle 2020–2021, mutta tällöin esimerkiksi yleisön ja henkilökunnan liikkumistapojen muutoksia ei selvitetty, koska COVID-19 vaikutti edelleen merkittävästi liikkumisvalintoihin. Pelicans kompensoi kauden 2020–2021 jäljellä olevat päästönsä ”Gold Standard” -markkinapaikan kautta. Tässä raportissa keskitytään kaudelle 2021–2022 toteutettuun laskentaan, jossa laskenta päivitettiin kaikkien osa-alueiden osalta mukaan lukien liikkuminen. Lisäksi aikaisempien vuosien laskentaan tehtiin tarkennuksia ja lisäyksiä osan tietojen tarkennuttua.

Laskennan lähtökohdat ja rajaukset
Tämän laskennan tavoitteena oli laskea Lahden Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki yhden liigakauden ajalta perustuen ISO elinkaariarvioinnin standardeihin ja ”Greenhouse Gas Protocol”-ohjeisiin. Tässä tarkastelussa valittiin lähtökohdaksi samat laskennan rajaukset, kuin Hepo-Oja (2018) Jääkiekon SM Liigalle tekemässä tarkastelussa. On hyvä huomata, että kaikilta osin ei ole yksiselitteistä, mitkä osa-alueet tulisi sisällyttää liigajoukkueen hiilijalanjälkeen ja mitkä ovat esimerkiksi seuratason toimintoja. Tässä tarkastelussa mukana olevat osa-alueet ovat joukkueen liikkuminen pelimatkoilla, pelaajien, valmentajien ja henkilökunnan työmatkaliikkuminen ja yleisön liikkuminen kotiotteluihin. Tämän lisäksi tarkastelu sisältää liigajoukkueelle kohdistetun osuuden ISKU Areenan sähkön, lämmön ja jääkoneen käytöstä sekä jätehuollosta. Jääkiekkovarusteiden valmistuksen päästöt saatiin nyt ensimmäistä kertaa mukaan laskentaan karkealla tasolla. Laskentaa voidaan myöhemmin päivittää ja tarkentaa puuttuvien osa-alueiden osalta.

Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjäljen laskeminen kaudelle 2017–2018
Liikkumistapojen, matkojen ja kimppakyytien osalta toteutettiin kysely katsojille (346 vastausta) ja henkilökunnalle (12 vastausta). Vastausten pohjalta saatiin laskettua keskimääräiset kulkutavat ja matkat. Näistä aiheutuvat päästöt laskettiin ottaen huomioon päästöt polttoaineiden käytöstä ja valmistuksesta eri kulkutavoille sekä skaalaamalla tulokset koskemaan koko liigakauden katsoja- ja työntekijämääriä. Kokonaisyleisömäärä kotiotteluissa saatiin liigan tilastoista. Joukkueen pelimatkojen osalta kauden kokonaisbussimatkat ja -lentomatkat yhdistettiin vastaavasti näitä kulkutapoja kuvaaviin päästökertoimiin. Lisäksi huollon pakettiauto kulki vieraspelimatkoilla ja sen päästöt on sisällytetty tarkasteluun. Jäähallin sähkön- ja lämmönkulutustiedot kerättiin jäähalliportaalista ja niiden valmistamisesta aiheutuvat päästöt laskettiin paikallisen kaukolämmön ja sähkön toimittajalta saaduilla päästökertoimilla. Jääkoneen käytön osalta saatiin propaanin vuosikulutus ja siihen liittyvät päästöt laskettiin propaanin polton päästökertoimen avulla. Näistä päästöistä liigajoukkueelle kohdistettiin osuus jäähallin käyttöasteen mukaisesti. Jätteiden osalta kerättiin tiedot jätemääristä ja niihin liittyvät päästöt laskettiin WWF:n ilmastolaskurin päästökertoimilla.

Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjäljen muutokset kaudelle 2020–2021
Tässä osassa laskettiin, paljonko Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki pienentyi muutostoimenpiteiden ja COVID-19 aiheuttamien poikkeusolojen seurauksena. Pelimatkojen osalta joukkue lopetti lentämisen ja kaikki matkat toteutettiin bussilla, jolloin bussin kokonaisajomäärä kasvoi. Bussissa siirryttiin kuitenkin käyttämään uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa dieseliä, jonka käytölle luvataan 90% päästövähennys omaan hiilijalanjälkeen verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. Jäähallin osalta paikallisessa kaukolämmön tuotannossa luovuttiin kivihiilen käytöstä, jolloin kaukolämmön tuotantoon liittyvät päästöt putosivat. Sähkön osalta sähkönmyyntiyhtiö vaihtui, jolloin sähkön valmistuksen laskennalliset päästöt kasvoivat. Liigan tilastojen mukaan Pelicansin yleisömäärä putosi 92% COVID-19 pandemian johdosta, millä oli suuri merkitys yleisön liikkumisen aiheuttamiin päästöihin. Muiden tekijöiden osalta ei tarkasteltu muutoksia kauden 2017-2018 laskentaan verrattuna.

Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjäljen muutokset kaudelle 2021–2022
Kaudelle 2021–2022 laskenta suoritettiin kaikkien tarkastelun osa-alueiden osalta ja myös edellisten kausien laskentaa päivitettiin niiltä osin, kun nyt oli tarkempaa tietoa saatavilla. Laskentaa myös täydennettiin muutamilta osilta, jotka olivat puuttuneet edellisistä tarkasteluista tietopuutteiden takia. Näitä olivat mm. vieraspelimatkojen hotelliyöpymiset ja karkealla tasolla joukkueen jääkiekkovarusteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt.

Uusina muutoksina kaudelle 2021–2022 verrattuna edelliseen kauteen olivat mm. uusiutuvan polttoaineen käyttö huollon pakettiautossa vieraspelimatkoilla. Jäähallin osalta siirryttiin käyttämään hiilineutraalia kaukolämpöä vuoden 2022 alusta ja propaanikäyttöinen jääkone korvattiin sähkökäyttöisellä. Lisäksi laskennassa päivitettiin muutokset jäähallin jätemääriin, energiankulutuksiin ja energian tuotannon päästökertoimiin. Yleisölle toteutettiin uusi kysely, jolla selvitettiin kulkutapojen muutoksia ja vastauksia saatiin 854. Kauden 2021–2022 aika COVID-19 vaikutti edelleen merkittävästi yleisömääriin. Kulkutapamuutosten lisäksi päivitettiin liikkumisvälineiden päästökertoimet vastaamaan paremmin nykytilannetta. Tämän lisäksi pelaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden liikkumisesta kerättiin tarkempaa päivitettyä tietoa. Jääkiekkovarusteiden osalta toteutettiin karkea laskenta käyttäen urheiluvälineille arvioituja keskimääräisiä päästökertoimia, jotka perustuvat niihin käytettyihin rahamääriin. Uutena organisaatiotason osa-alueena laskentaan sisällytettiin jäähallin kioskipalveluiden hiilijalanjälki. Tämän osalta laskennan suorittivat LUT-yliopiston kiertotalouden opiskelijat kevään 2022 aikana.

Pelicans suoritti puiden istutusta puiden eripuolille Lahtea vuoden 2022 aikana lisäämään hiilen sidontaa. Puita istutettiin 30 kappaletta ja ne sitovat karkeasti arvioiden noin 60-290 kg hiilidioksidia vuodessa.

Lahden Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki kausille 2018-2019, 2020-2021 ja 2021-2022
Kuvassa 1 ja 2 on esitetty Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki niillä rajauksilla ja oletuksilla, jotka on esitetty tässä tiivistelmäraportissa. Kauden 2021–2022 kokonaishiilijalanjälki oli noin 164 tCO2eq ja ilman yleisön liikkumista se on noin 95 tCO2eq. Tämän lisäksi kioskipalveluiden hiilijalanjälki oli noin 40 tCO2eq ja se koostui pääasiassa lihatuotteiden ja oluen valmistuksen päästöistä. Pelicansin jääkiekkojoukkueen hiilijalanjälki laski joukkueen pelimatkojen osalta uusiutuvan polttoaineen käytön laajennuttua koskemaan huollon pakettiautoa. Jäähallin osalta kokonaispäästöt laskivat mm. hiilineutraaliin kaukolämpöön siirryttyä. Sekä pelaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden, että yleisön liikkumisessa päästöt henkilöä kohden pieninivat mm. kulkutapamuutosten myötä ja liikkumisvälineiden päästöintensiteettien pienennyttyä (autokannan uusiutuminen, sähkö- ja hybridiautot, joukkoliikenteen uusiutuvat polttoaineet ja sähkö). Kulkutapa muutoksiin saattoi jonkin verran vaikuttaa myös kyselyn ajankohta, joka 2019 oli keväällä ja 2022 syksyllä.


Kuva 1: Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki ja sen muutokset (ilman yleisön liikkumista)


Kuva 2: Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjälki ja sen muutokset. Kuvassa mukana myös yleisön liikkuminen, kausille 2020-21 ja 2021-22 suoritetut päästöjen kompensoinnit sekä kaudelle 2021–22 laskettu kioskipalveluiden hiilijalanjälki.


Vähähiilisyyden tavoitteleminen on tyypillisesti jatkuva prosessi, jota voidaan tarkentaa ja parantaa tiedon karttuessa. Pelicans toteutti omassa lähestymisessään YK:n urheilutoimijoille suosittelemaa mallia. Sen ensimmäisessä vaiheessa mitataan toiminnan nykytilan hiilijalanjälki ja lisätään ymmärrystä mistä se aiheutuu ja toisaalta mitä epävarmuuksia ja tietopuutteita laskentaan liittyy. Tämän jälkeen vältetään ja vähennetään niitä päästöjä, joita pystytään (esim. lentäminen) ja korvataan toimintaa vähäpäästöisemmäksi (esim. bussien uusiutuva polttoaine). Tämän jälkeen loput päästöt, joista ei päästä kokonaan eroon voidaan kompensoida, jos halutaan tavoitella hiilineutraaliutta. Tämän jälkeen keskeisessä roolissa on tiedon välittäminen ja omasta prosessista kertominen. Tämän tarkastelun yksi keskeisimpiä tavoitteita onkin tietoisuuden lisääminen urheilutoimijoille ja kannustaminen toteuttamaan ilmastopäästöjen vähennyksiä.